ZGŁOSZENIA do 26. Wrocławskiego Turnieju 3×3 „StreetBasket 2023” przyjmowanie będą w terminie:

  • od 15 maja 2023
  • do 12 czerwca 2023 do godz. 23:59

WARUNKIEM zapisania drużyny jest przesłanie na adres biuro@dzkosz.wroclaw.pl

Zgłoszenie zostanie przyjęte po spełnieniu wszystkich wymogów (przesłanie formularza zgłoszeniowego i ewentualnej zgody rodziców, przesłanie dowodu wpłaty wpisowego oraz zgłoszenie drużyny na platformie FIBA). Samo zgłoszenie na platformie FIBA nie jest jednoznaczne z przyjęciem drużyny do turnieju.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Liczba miejsc może być rozszerzona w przypadku zgłoszenia się w pozostałych kategoriach wiekowych mniejszej liczby drużyn niż zakładany limit.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie informacji mailowej od organizatora turnieju.

Wpisowe:

250 zł – kategoria OPEN mężczyzn

200 zł – kategoria OPEN kobiet

120 zł – pozostałe kategorie

Wpisowe należy wpłacić na numer konta: 29 1160 2202 0000 0003 1412 6634

z dopiskiem: „StreetBasket 2023 + Nazwa Drużyny”

Lista przyjętych drużyn, które spełniły wszystkie powyższe warunki:

OPEN MU16MU13MOPEN KU15K
1.Basement catsWBMM
2.Naczepy
3.HK Ziomki 3×3
4.Slam Drunk
5.
6.
7.
8.
9.x
10.x
11.x
12.x
13.xxxx
14.xxxx
15.xxxx
16.xxxx
17.xxxx
18.xxxx
19.xxxx
20.xxxx
21.xxxx
22.xxxx
23.xxxx
24.xxxx