Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę FIBA mają zastosowanie we wszystkich sytuacjach meczowych, które nie zostały ujęte w poniższych Przepisach Gry w Koszykówkę 3×3.

Art. 1. Boisko oraz piłka
Mecz każdorazowo będzie rozgrywany na boisku do koszykówki 3×3 z jednym koszem. Standardowe wymiary boiska do koszykówki 3×3 są następujące: 15 m (szerokość) x 11 m (długość). Boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem. Można również używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki.
We wszystkich kategoriach gra się piłką w rozmiarze 7.

Art. 2. Drużyny
Każda drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik).

Art. 3. Sędziowie
Zespół sędziowski składa się z 1 sędziego boiskowego i 1 sędziego stolikowego.

Art. 4. Rozpoczęcie meczu
4.1. Obydwie drużyny rozgrzewają się jednocześnie przed rozpoczęciem meczu.

4.2. Rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki.

4.3. Aby mecz się rozpoczął, każda drużyna musi mieć 3 zawodników na boisku.

Art. 5. Punktacja
5.1. Za każdy celny rzut z pola wewnątrz łuku przyznaje się jeden (1) punkt.
5.2. Za każdy celny rzut z pola za łukiem przyznaje się dwa (2) punkty.
5.3. Za każdy celny rzut wolny przyznaje się jeden (1) punkt.

Art. 6. Czas gry/Zwycięzca meczu
6.1. Regularny czas gry wynosi 10 minut. Zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych. Zegar czasu gry będzie ponownie włączany po zakończeniu wymiany piłki (tak szybko, jak piłka znajdzie się w rękach zawodnika drużyny ataku).

6.2. Jednakże ta drużyna, która jako pierwsza w regularnym czasie gry zdobędzie 21 lub więcej punktów, wygrywa mecz przed upływem czasu. Przepis ten odnosi się jedynie do regularnego czasu gry (nie ma on zastosowania w ewentualnej dogrywce).

6.3. Jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz.

6.4. Drużyna przegrywa mecz walkowerem, jeżeli o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia meczu na boisku nie pojawi się 3 zawodników gotowych do gry. W przypadku walkowera wynik zostanie zapisany jako w-0 lub 0-w (gdzie „w” oznacza wygraną).

6.5. Drużyna przegrywa mecz wskutek braku zawodników, jeśli opuści boisko przed zakończeniem regulaminowego czasu gry lub jeśli wszyscy zawodnicy drużyny są kontuzjowani lub/i zdyskwalifikowani. W przypadku przegranej wskutek braku zawodników drużyna wygrywająca może wybrać pomiędzy zatrzymaniem wyniku w chwili przerwania gry lub orzeczeniem wyniku jak w przypadku walkowera, podczas gdy wynik drużyny przegrywającej wskutek braku zawodników zostanie w każdym przypadku zapisany jako 0.

6.6. Drużyna przegrywająca wskutek braku zawodników lub w wyniku oddania meczu walkowerem w celu osiągnięcia niesportowych korzyści, zostanie zdyskwalifikowana z rozgrywek.

Art. 7. Faule/Rzuty wolne
7.1. Drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli. Po popełnieniu 9 fauli przez drużynę, każdy kolejny faul będzie traktowany jako techniczny. W celu uniknięcia wątpliwości, zawodnicy nie mogą być wykluczeni z gry na podstawie fauli osobistych, zgodnie z Art. 15.

7.2. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym (1) rzutem wolnym, przyznanym faulowanemu zawodnikowi, podczas gdy faule popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem karane będą dwoma (2) rzutami wolnymi.

7.3. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym (1) rzutem wolnym.

7.4. Siódmy (7), ósmy (8) oraz dziewiąty (9) faul drużyny zawsze będzie karany dwoma (2) rzutami wolnymi. Dziesiąty (10) i każdy kolejny faul, tak samo jak faul techniczny lub niesportowy, zostanie ukarany dwoma rzutami (2) wolnymi oraz posiadaniem piłki. Ten zapis stosuje się również do fauli popełnionych w trakcie akcji rzutowej i w tym szczególnym przypadku uchyla on zapisy zawarte w Art. 7.2 oraz 7.3.

7.5. Drużyna ma prawo do piłki, po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z faula niesportowego lub technicznego, a gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska.

Art. 8. Gra piłką
8.1. Po każdym celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (za wyjątkiem Art. 7.5.):

  • Zawodnik drużyny, która nie zdobyła punktów wznowi grę poprzez wykozłowanie lub podanie piłki
    z miejsca bezpośrednio pod koszem (nie zza linii końcowej) do partnera, który znajduje się poza łukiem,
  • Drużyna broniąca nie może starać się zagrać piłką w obszarze „półkola bez szarży” podczas wyprowadzania piłki.

8.2. Po każdym niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (za wyjątkiem Art. 7.5.):

  • Jeżeli drużyna ataku zbiera piłkę, to może kontynuować grę w celu zdobycia punktów z gry bez wyprowadzania piłki za łuk,
  • Jeżeli drużyna obrony zbiera lub przechwytuje piłkę, to musi wyprowadzić piłkę za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie).

8.3. Posiadanie piłki przez którąkolwiek z drużyn, następujące po sytuacji martwej piłki, musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska.

8.4. Uważa się, że zawodnik znajduje się „za łukiem”, jeśli żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku ani łuku.

8.5. W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony.

Art. 9. Gra na zwłokę
9.1. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry (np. brak próby zdobycia punktów) jest błędem.

9.2. Jeśli boisko jest wyposażone w zegar czasu na oddanie rzutu, drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund. Zegar musi zostać włączony tak szybko, jak tylko piłka znajdzie się w rękach zawodnika drużyny ataku (po wymianie z zawodnikiem obrony lub po celnym rzucie do kosza w miejscu bezpośrednio pod koszem).

Uwaga: Jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia i rozpoczyna odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji.

Art. 10. Zmiana
Zmiana może zostać dokonana przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (check-ball). Zmiennik może wejść do gry, kiedy jego partner z drużyny opuści boisko i nawiąże z nim kontakt fizyczny. Zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów.

Art. 11. Przerwa na żądanie
Każda drużyna ma prawo do jednej 30-sekundowej przerwy na żądanie. Zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki.

Art. 12. Dyskwalifikacja
Zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe, zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z meczu i przez organizatora z całej imprezy. Niezależnie od powyższego, organizator ma prawo zdyskwalifikować każdego zawodnika, który w trakcie trwania imprezy dokonuje aktów przemocy, dopuszcza się agresji słownej lub fizycznej, celowo ingeruje w wyniki spotkań. Organizator ma również prawo zdyskwalifikować całą drużynę z udziału w imprezie na podstawie zachowania innego członka drużyny (nie koniecznie wynikającego z jakiejkolwiek akcji na boisku).